Pronovas värdegrund

Vår värdegrund består av fyra värdeord som alla anställda på Pronova har varit med om att ta fram: Engagemang, Tydlighet, Kvalitet och Mod.

Engagemang

Att vi engagerar oss i det vi gör och att vi inspirerar till engagemang i våra möten med andra är grundbulten i vår verksamhet. Ur engagemang föds givande samarbeten som leder till utveckling, kvalitet och goda relationer. Det är när man engagerar sig som man kan få idéer om hur man kan göra saker bättre.

Mod

Att omsätta idéer till handling eller att förändra något kräver ofta mod av något slag. Mod att våga göra något nytt, mod att stå upp för sig själv och sina idéer, mod att riskera att misslyckas och mod att försöka igen. 

Tydlighet

Genom en tydlig kommunikation och information når vi snabbare dit vi vill. Därför strävar vi efter att alltid vara tydliga med vad som ska göras, varför det ska göras, vem som ska göra det, hur det ska göras och när det ska göras. Tydlighet i alla led gör att vi kan leverera rätt produkt i rätt tid till våra kunder. 

Kvalitet

Allt som lämnar vår verksamhet ska naturligtvis ha hög kvalitet. Det gäller såväl våra produkter som det vi kommunicerar och de tjänster vi förmedlar. Utan kvalitet i det vi ger är vi ingenting.­­­­­­­­

Standardmaskiner

Standardmaskiner

Vi har ett brett utbud av standardmaskiner som täcker de flesta behov när det kommer till att packa produkter i påsar.

Våra standardmaskiner

Specialanpassade maskiner

Specialanpassade maskiner

Pronovas förpackningssystem bygger på flexibilitet vilket gör att vi kan erbjuda helt kundanpassade maskinlösningar utifrån varje specifik produktion.

Specialmaskiner

Ska vi kontakta dig?

Vill du veta mera eller få en offert?

Kontakta mig

Prenumera på vårt nyhetsbrev!

Ja tack, jag vill inte gå miste om era erbjudanden och nyheter direkt till min e-postadress.