Hållbara påsar

Förutom vanlig PE och laminat tillverkar vi även påsar i mer hållbara material, såsom papper (95/5), Grön PE som är en bio-baserad plast och PIR och PCR som är återvunnen plast. 

När det gäller PIR och PCR så kan man välja hur mycket återvunnet man vill att påsen ska vara gjord av, t ex 30, 60 eller 90% återvunnet. 

Här nedan följer en beskrivning av de olika materialen och dess användningsområden.

Papper

Våra papperspåsar är gjorda av ett material som är 95% papper och 5% PE. Fördelarna med detta material är att det är återvinningsbart som papper och har en barriär mot fukt.

Grön PE

Grön PE innebär en plast som är framställd av förnyelsebara råvaror. Det kan ofta handla om kolväten med ursprung från sockerrör, tallolja eller använd matlagningsolja.

På grund av att materialet polymeriseras från grunden kan kvalitet säkerställas i samma grad som för nyråvara men med lägre klimatpåverkan.

Grön PE kan teoretiskt sett användas till alla applikationer som nyråvara men tillgången är mer begränsad.

Det är viktigt att poängtera att plasten inte går att kompostera, den förbrukade plasten återvinns i befintliga återvinningsflöden för plastförpackningar.

PIR

När fabriksspill återvinns för att tillverka nya plastprodukter brukar materialet kallas för PIR, detta begrepp står för Post Industrial Recycled.

Den stora fördelen med PIR är att kvaliteten på grund av de noggranna sorteringsprocesserna i industrin håller sig ganska nära nyråvara.

Materialet används därför i hög utsträckning i industriemballage och andra produkter som inte har kontakt med livsmedel men som samtidigt har höga krav på styrka och hållbarhet.

Förbrukad plast återvinns i befintliga återvinningsflöden för plastförpackningar.

PCR

PCR står för Post Consumer Recycled och består, som namnet avslöjar, av återvunnen insamlad plast från slutanvändare.

På grund av detta är materialet ofta mer förorenat av exempelvis papper, klister och rester av andra material som kan vara svårt att tvätta och filtrera bort i återvinningsprocessen.

Med anledning av detta används PCR med fördel i applikationer som inte ställer lika höga krav på prestanda, exempelvis industriemballage och enklare förpackningar utan kontakt med livsmedel.

En vanlig missuppfattning gällande PCR är att materialet inte skulle vara möjligt att återvinna en andra gång, men detta är ett påstående som inte stämmer.

Det är mycket riktigt att materialet bryts ner till viss del för varje gång det återvinns. Men så länge det är rätt blandning av PCR och nyråvara i den nya återvunna råvaran håller kvaliteten tillräcklig nivå för att den ska kunna användas igen.

Den förbrukade plasten återvinns i befintligt sorterings och återvinningsflöden för plastförpackningar.

Standardmaskiner

Standardmaskiner

Vi har ett brett utbud av standardmaskiner som täcker de flesta behov när det kommer till att packa produkter i påsar.

Våra standardmaskiner

Specialanpassade maskiner

Specialanpassade maskiner

Pronovas förpackningssystem bygger på flexibilitet vilket gör att vi kan erbjuda helt kundanpassade maskinlösningar utifrån varje specifik produktion.

Specialmaskiner

Ska vi kontakta dig?

Vill du veta mera eller få en offert?

Kontakta mig

Prenumera på vårt nyhetsbrev!

Ja tack, jag vill inte gå miste om era erbjudanden och nyheter direkt till min e-postadress.